Angielski jest bez wątpienie najpopularniejszym i najważniejszym językiem we współczesnym świecie. Stał się on metodą komunikacji z innymi ludźmi, sposobem na dotarcie do ogromnej ilości prac naukowych, dzieł kultury i literatury. Wreszcie, angielski jest niezbędnym wymaganiem przy poszukiwaniu pracy bądź chęci dostania się na dobre studia tak w Polsce, jak i w wielu innych państwach. Ogółem, znajomość tego języka jest w dzisiejszym świecie niezbędna.

Kilka powyższych zdań można traktować jako truizm, wszak większość z tego, co napisałem jest oczywista. Wielu nie wie jednak, w jaki sposób nauczyć się języka szybko i efektywnie, by stać się aktywną częścią tej oczywistości, porozumiewać się w języku angielskim, czytać anglojęzyczną literaturę, oglądać angielskie filmy. Wbrew oczekiwaniom niektórych osób nie podam teraz skutecznego przepisu na bezproblemową i błyskawiczną naukę. Nie polecę też żadnej konkretnej metody, bowiem żadnej z nich nie uważam za lepszą od innych. Podam natomiast kilka ogólnych wskazówek wyniesionych z doświadczeń własnych oraz doświadczeń innych ludzi, które – mam nadzieję – pomogą zorganizować efektywną naukę angielskiego i uniknąć najczęstszych błędów.

Na początek trochę ogólników. Warto sobie uświadomić już na samym początku nauki, że sam proces uczenia się języka obcego nie różni się zbytnio od nauki innych przedmiotów, wymaga czasu i wytrwałości. Wkucie na pamięć określonego materiału może zapewnić zdanie sprawdzianu, ale w szerszej perspektywie pozostawia nas z początkowym lub niewiele większym zasobem wiedzy. Co więcej, wyuczenie się materiału nie sprawia, że będziemy potrafili korzystać z niego w trakcie pracy czy późniejszym życiu. Daje nam jedynie złudne poczucie, że coś umiemy. Wyuczenie się kilku słówek bądź zasad gramatycznych nie oznacza, że będziemy potrafili użyć ich w trackie rozmowy lub pisania artykułu. Dopiero konsekwentne, wielokrotne używanie określonych zwrotów sprawi, że na trwałe zagoszczą one w naszej pamięci. Wiele kursów kusi nas szybkim tempem nauki, gwarantuje osiągnięcie konkretnego poziomu w niedługim czasie. Nie oszukujmy się, osiągnięcie choćby średniozaawansowanego poziomu z jakiejkolwiek dziedziny nauki wymaga wielu godzin powtórek, ćwiczeń i zgłębiania wiedzy, dlatego do błyskawicznych kursów należy podchodzić z dystansem, tym bardziej nie liczyć na to, że nasz poziom nagle podskoczy w górę. Wprawdzie czas nauki od poziomu podstawowego do zaawansowanego jest różny dla poszczególnych osób i zależy od wielu czynników, można przypuszczać, że większość nie jest w stanie osiągnąć wysokiego poziomu w kilka tygodni bądź miesięcy. Nauka angielskiego wymaga cierpliwości i konsekwencji. Im szybciej się z tym pogodzimy, tym lepiej dla nas i naszego poziomu języka.

Jeśli więc chodzi o sam proces nauki angielskiego, przebiega on podobnie do nauki innych przedmiotów. Najpierw poznajemy nowe wiadomości, później następuje ich utrwalanie, aż wreszcie wiedza staję się trwała, a jej użycie łatwe i naturalne. Różny jest jednak sposób nauczania i uczenia się. O ile trudno wyobrazić sobie rozwiązywanie zadania z matematyki poprzez rozmowę z kolegą, czy oglądanie filmu, o tyle w przypadku nauki angielskiego te oraz wiele innych czynności mogą znacznie poprawić poziom języka. Mało tego, nie są to tylko czynności uzupełniające, choć wielu traktuje je jako dodatek, który ewentualnie może w czymś pomóc. Nauka języka powinna w głównej mierze skupiać się na takich sytuacjach, na samodzielnym wyszukiwaniu możliwości treningu poznanych umiejętności. Poprzez kontakt z językiem angielskim w naturalnych sytuacjach, oglądając film po angielsku, słuchając muzyki, czytając anglojęzyczną prasę, mamy kontakt ze współczesnym językiem, zróżnicowanym stylistycznie i składniowo. Jest to lepszy i ciekawszy sposób nauki niż sztuczne sytuacje, symulowane w trakcie kursów i lekcji.

Z powyższego artykułu można wyciągnąć 2 podstawowe wnioski. Po pierwsze, nauka angielskiego wymaga cierpliwości oraz solidnej, konsekwentnej pracy, także, a może przede wszystkim samodzielnej. Po drugie, nauki angielskiego nie należy utożsamiać wyłącznie z kursami językowymi i lekcjami. Wręcz przeciwnie, powinna ona kojarzyć się ze stałym poszukiwaniem kontaktu z językiem obcym. W drugiej części artykułu opiszę konkretnie, jakie kroki podjąć, by nauka stała się efektywna.