Placement test to nazwa testu sprawdzającego ogólną znajomość danego języka. Jest on używany do określenia przybliżonego poziomu zaawansowania. Zapewne wielu, możliwe, że każdy, choć raz wykonywał tego typu test, gdyż jest on powszechnie stosowany przy podziale klasy na poziomy zaawansowania, a także przez szkoły językowe, które na jego podstawie przydzielają kursantów do konkretnych grup. Czy taki test faktycznie może być wyznacznikiem poziomu języka? Czy możemy traktować jego wynik poważnie? Gdzie znaleźć dobry test tego typu? Na te pytania odpowiem w tym wpisie.

Odpowiedzi na powyższe pytania nie są oczywiste. Tak naprawdę wszystko zależy od poziomu merytorycznego testu oraz jego złożoności. Osobiście wykonywałem już wiele placement testów. Były wśród nich testy złożone z wielu pytań i testujące wszechstronnie wiadomości gramatyczne oraz słownictwo. Niestety, większość wyglądała na ułożony naprędce zbiór pytań, który tak naprawdę nie mówił wiele o poziomie osoby go wykonującej.

Problem z placement testami jest taki, że nie sposób sprawdzić w nim niektórych umiejętności, takich jak rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, czy umiejętności wysławiania się w obcym języku. Placement test sprawdza najczęściej wyłącznie wiedzę z zakresu teorii gramatyki, czasami dorzucając pojedyncze pytania na słownictwo. Czy taki zakres materiału jest wystarczający?

Wydaje się, że w większości przypadków tak okrojony sposób testowania wiedzy sprawdza się. Powód jest prosty. U większości osób proces nauki języka przebiega podobnie. Najmniej kłopotów sprawiają nam teksty czytane, gorzej jest z mówieniem i słuchaniem. Dla wielu trudne są też bardziej zaawansowane konstrukcje gramatyczne i leksykalne. Określenie poziomu ogólnego na podstawie poziomu gramatyki i słownictwa jest wprawdzie obarczone pewnym błędem, wszak osoba przebywająca w Wielkiej Brytanii może nadal popełniać błędy gramatyczne, ale umiejętności mówienia i słuchania ma na pewno opanowane dużo lepiej, lecz w przypadku większości osób sprawdza się dobrze. Trudno wyobrazić sobie osobę, która ma opanowane zasady gramatyki na poziomie zaawansowanym, lecz nie potrafi wyrazić prostych zdań bądź ma problemy z rozumieniem ze słuchu. I odwrotnie, nieczęsto zdarza się, aby znakomita umiejętność pisania bądź mówienia szła w parze z brakiem znajomości gramatyki. Placement test nie jest wyrocznią, podaje wyniki przybliżone, jednak jego wynik można traktować jako przybliżone określenie naszego poziomu zaawansowania.

Uczącym się języka angielskiego polecam wykonanie składającego się z 50 pytań testu dostępnego tutaj: placement test z angielskiego. W teście tym trudność pytań stopniowo wzrasta. Ważne więc, aby przerwać test w momencie, gdy nie znamy odpowiedzi na kolejne pytania.  Jeśli kłopot sprawiają nam pytania nr 20, 21 i 22, możemy śmiało założyć, że tym bardziej nie odpowiemy na pytania kolejne. Wiele osób w takim przypadku wykonuje test do końca i strzela w przypadku braku wiedzy, przez co wynik jest niepoprawny. Pamiętajmy, że placement test wykonujemy dla siebie i sztuczne zawyżanie wyniku nie ma żadnego sensu.