Zerowy okres warunkowy – zero conditional

Gramatyka angielska Komentowanie nie jest możliwe

Zerowy okres warunkowy jest używany do wyrażania stwierdzeń zawsze prawdziwych bądź mówienia o wydarzeniach, które są realne i na pewno się spełnią lub spełniają się zawsze, gdy zachodzi dany warunek. Najczęściej spójnik if występujący w części warunkowej możemy wówczas zamienić na when (kiedy). Schemat zdania w zerowym okresie warunkowym jest następujący:

Przeczytaj całość »

Okresy warunkowe – wstęp

Gramatyka angielska Komentowanie nie jest możliwe

Okresy warunkowe w języku angielskim odgrywają ważną rolę i są konstrukcją często stosowaną. Najprościej mówiąc, są to zdania złożone, które wyrażają, iż pewna czynność zostanie wykonana (bądź nie) w zależności od podanego warunku. Czasami mogą być utożsamianie z trybem przypuszczającym, innym razem z wyrazem życzenia bądź żalu, jeszcze w innych przypadkach wyrażają ogólnie znane prawdy w formie przyczynowo-skutkowej bądź hipotetyczne stwierdzenia. Przyjrzyjmy się teraz ogólnym własnościom okresów warunkowych.

Przeczytaj całość »

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Aktualności RSS Komentarze RSS Zaloguj się