Zerowy okres warunkowy jest używany do wyrażania stwierdzeń zawsze prawdziwych bądź mówienia o wydarzeniach, które są realne i na pewno się spełnią lub spełniają się zawsze, gdy zachodzi dany warunek. Najczęściej spójnik if występujący w części warunkowej możemy wówczas zamienić na when (kiedy). Schemat zdania w zerowym okresie warunkowym jest następujący:

If + … (present) , … (present).

Słówko present w powyższym schemacie oznacza, że zarówno w części main, jak i w części if używamy czasu teraźniejszego. Spójrzmy na przykłady:

If you heat ice, it melts.

Jeśli podgrzejesz lód, roztopi się.

Powyższe zdanie można zapisać również w formie:

When you heat ice, it melts.

Znaczenie obu zdań będzie takie samo. Inne przykłady:

If I am tired, I go to sleep.

Jeśli jestem zmęczony, idę spać – w znaczeniu: kiedykolwiek jestem zmęczony, idę spać.

I feel happy when you come.

Kiedy przychodzisz, czuję się szczęśliwy.

If world is a stage, then life is a game.

Jeśli świat jest sceną, to życie jest grą.

If you learn, you get more intelligent.

Kiedy się uczysz, stajesz się inteligentniejszy – ogólne stwierdzenie, zawsze prawdziwe.

W części warunkowej zdania mogą występować także inne czasy teraźniejsze.

If you have packed, we are ready to leave.

Jeśli się spakowałaś, jesteśmy gotowi do wyjazdu.

I am bored if I am waiting for a doctor.

Nudzę się, jeśli (=ilekroć) czekam na lekarza.

Zdania w zerowym okresie warunkowym są często ponadczasowe, są prawdziwe w teraźniejszości, przyszłości i przeszłości.

W części main możemy używać trybu rozkazującego:

Be careful if you go climbing.

Uważaj, gdy idziesz się wspinać.

Don’t buy Porsche unless you really need such an expensive car.

Nie kupuj Porsche, chyba że naprawdę potrzebujesz tak drogiego samochodu.

Możemy także używać zerowego okresu w czasie przeszłym, mówiąc o zdarzeniach, które w przeszłości były zawsze prawdziwe:

We went home if is started raining.

Wracaliśmy do domu, jeśli zaczynało padać.

When we visited our grandma, we were given gifts.

Kiedy odwiedzaliśmy babcię, dostawaliśmy prezenty.

Należy zauważyć, że okresu warunkowego używamy nie tylko do zdań, które są prawdziwe z punktu widzenia doświadczalnego czy naukowego (np. jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni, zacznie wrzeć), ale także do zdarzeń, które z naszego punktu widzenia są zawsze realne i prawdziwe.

Po zapoznaniu się z częścią teoretyczną, zachęcam do wykonania kilku testów: Testy z okresów warunkowych.