Pierwszego okresu warunkowego używamy, mówiąc o sytuacjach, które mają realną szanse zaistnieć w przyszłości. Nie są one pewne, wszak dlatego stosujemy okres warunkowy, a nie po prostu zdanie oznajmujące, jednak ich prawdopodobieństwo jest duże. Zdania w pierwszym okresie warunkowym dotyczą teraźniejszości i przyszłości. Zdanie w części warunkowej wyraża pewną możliwą, spodziewaną sytuację, której nastanie pociąga za sobą wykonanie czynności znajdującej się w zdaniu wynikowym.

Przeczytaj całość »