Pierwszy okres warunkowy – first conditional

Gramatyka angielska Komentowanie nie jest możliwe

Pierwszego okresu warunkowego używamy, mówiąc o sytuacjach, które mają realną szanse zaistnieć w przyszłości. Nie są one pewne, wszak dlatego stosujemy okres warunkowy, a nie po prostu zdanie oznajmujące, jednak ich prawdopodobieństwo jest duże. Zdania w pierwszym okresie warunkowym dotyczą teraźniejszości i przyszłości. Zdanie w części warunkowej wyraża pewną możliwą, spodziewaną sytuację, której nastanie pociąga za sobą wykonanie czynności znajdującej się w zdaniu wynikowym.

Przeczytaj całość »

Zerowy okres warunkowy – zero conditional

Gramatyka angielska Komentowanie nie jest możliwe

Zerowy okres warunkowy jest używany do wyrażania stwierdzeń zawsze prawdziwych bądź mówienia o wydarzeniach, które są realne i na pewno się spełnią lub spełniają się zawsze, gdy zachodzi dany warunek. Najczęściej spójnik if występujący w części warunkowej możemy wówczas zamienić na when (kiedy). Schemat zdania w zerowym okresie warunkowym jest następujący:

Przeczytaj całość »

Okresy warunkowe – wstęp

Gramatyka angielska Komentowanie nie jest możliwe

Okresy warunkowe w języku angielskim odgrywają ważną rolę i są konstrukcją często stosowaną. Najprościej mówiąc, są to zdania złożone, które wyrażają, iż pewna czynność zostanie wykonana (bądź nie) w zależności od podanego warunku. Czasami mogą być utożsamianie z trybem przypuszczającym, innym razem z wyrazem życzenia bądź żalu, jeszcze w innych przypadkach wyrażają ogólnie znane prawdy w formie przyczynowo-skutkowej bądź hipotetyczne stwierdzenia. Przyjrzyjmy się teraz ogólnym własnościom okresów warunkowych.

Przeczytaj całość »

Question tags

Gramatyka angielska Komentowanie nie jest możliwe

Question tags to krótkie pytania stawiane na końcu zdania oznajmującego. Ich polskim odpowiednikiem mogą być słowa takie jak: nieprawdaż, prawda, co nie, mam rację. Te krótkie i dla niektórych dziwne bądź niepotrzebne formy stosowane są w języku angielskim dość często, w celu potwierdzenia jakiejś informacji, podtrzymania rozmowy czy też jako zwykły wypełniacz. Konstrukcja question tags jest dosyć prosta i nie powinna sprawiać problemów nawet początkującym.

Przeczytaj całość »

Present simple czy present continuous?

Gramatyka angielska Komentowanie nie jest możliwe

Present simple i present continuous to podstawowe czasy języka angielskiego. Używane są one do wyrażania teraźniejszości. Wielu osobom kłopot sprawia wybór odpowiedniego czasu w konkretnym przypadku. Oprócz opisu podstaw użycia danego czasu, postaram się na przykładach wyjaśnić różnice i omówić wyjątki.

Przeczytaj całość »

Present simple, present continuous cz. II

Gramatyka angielska Komentowanie nie jest możliwe

This is the second part of the article about present simple and present continuous. Before reading the text below, you should know the basic information (you could find it here: Present simple and present continuous).

Przeczytaj całość »

Some and any

Gramatyka angielska Komentowanie nie jest możliwe

Some and any are two English determiners used to say how many or much of something we mean. The rules of using them are very easy, but you should look at examples below that explain some differences in specific situations.

Przeczytaj całość »

Had better

Gramatyka angielska Komentowanie nie jest możliwe

Had better is used in English to give advice about a specific situation. Despite the fact that verb to have is used in its past form, the phrase relates to present or future. Look at the examples below:

Przeczytaj całość »

Present simple, present continuous cz. I

Gramatyka angielska (1) Komentarz »

Present simple and present continuous are the basic English tenses.  They are used very often, but many people have a lot of difficulties choosing the appropriate tense in a specific situation. In this article I would like to tell when we use these tenses as well as explain the differences between them and show some exceptions.

Przeczytaj całość »

Question tags

Gramatyka angielska Komentowanie nie jest możliwe

Question tags are short forms put at the end of the sentence. They may be replaced by words like right, eh, huh, etc. These simple words are used in English quite often, especially in spoken English, in order to confirm some information we talk about or to keep the conversation. Sometimes they are used just as a filler. The construction of question tags is fairly simple and even beginners shouldn’t have any problems to undertstand it.

Przeczytaj całość »

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Aktualności RSS Komentarze RSS Zaloguj się